+48 695 945 093 recepcja@punktpieknosci.pl

Strona główna > Gwarancja satysfakcji

Regulamin z dnia 08.08.2021
REGULAMIN AKCJI „100% GWARANCJA SATYSFAKCJI”

  1. Postanowienia ogólne.
  2. Przedmiot akcji.
  3. Podmiot akcji.
  4. Postępowanie reklamacyjne.
  5. Wyłączenia w Akcji „100% Gwarancja Satysfakcji”.
  1. Postanowienia ogólne.

1.1. Podmiotem organizującym akcję jest VENUS Sp. z o.o. Ul. Na Ostrowiu 3/108, Gdańsk 80-873, NIP:  586-230-83-13 właściciel marki Punkt Piękności z siedzibą w Strzegomiu przy ul. Kościuszki 17, adres e-mail: biuro@punktpieknosci.pl numer telefonu: (74) 6491650, GSM: (+48) 695945093 (opłata standardowa według cennika właściwego operatora) zwany dalej ORGANIZATOREM.
1.2. Udział w akcji jest dobrowolny i nie wiąże się z nałożeniem jakichkolwiek obowiązków dla Kupującego.
1.3. Każda osoba która wypełniła Kartę Klienta, korzystająca z usług świadczonych przez Punkt Piękności, bierze automatycznie udział w akcji
1.4  Akcja „100% Gwarancja Satysfakcji” obowiązuje do odwołania. Kupujący, którzy wzięli udział w akcji przed jej odwołaniem, mogą w dalszym ciągu realizować uprawnienia wynikające z akcji.
1.5 Akcja „100% Gwarancja Satysfakcji” dotyczy wszystkich usług świadczonych przez salon Punkt Piękności, włączając w to zakup bonów podarunkowych z wyłączeniem usług świadczonych przez firmy i podmioty z którymi Punkt Piękności współpracuje, takie jak dietetyk, lekarz medycyny estetycznej, usługi świadczone przez firmę Lafsen itp.

  1. Przedmiot akcji.

2.1. Akcja „100% Gwarancja Satysfakcji” polega na umożliwieniu określonej w pkt. 3 grupie Klientów, możliwość zwrotu pieniędzy za wykonaną usługę kosmetyczną w ciągu 7 dni od jej wykonania, po uprzednim wypełnieniu krótkiej ankiety.
2.2. Akcja „100% Gwarancja Satysfakcji” polega na umożliwieniu określonej w pkt. 3 grupie Klientów, możliwość zwrotu pieniędzy za zakup bonu podarunkowego w ciągu 30 dni od daty zakupu bez podania przyczyny.
2.2.1. Akcja dotyczy zarówno bonów podarunkowych zakupionych w sposób bezpośredni w recepcji Punktu Piękności jak i przez panel sprzedażowy strony www.punktpieknosci.pl.
2.2.2. W celu wzięcia udziału w akcji wystarczy, aby określony w pkt. 3 Klient, zwrócił zakupiony bon do siedziby firmy tj. Punkt Piękności ul. Kościuszki 17, 58-150 Strzegom wraz z dowodem zakupu.
2.2.3. Jeżeli bon został zakupiony przez panel sprzedażowy Droplabs podłączony do strony www.punktpieknosci.pl wówczas zwrot pieniędzy odbędzie się zgodnie z Ogólnymi warunkami świadczenia usług na rzecz Kontrahentów zamieszczonym na stronie Droplabs https://droplabs.pl/tos.html

  1. Podmiot akcji.

3.1. Akcja „100% Gwarancja Satysfakcji” skierowana jest do wszystkich osób które skorzystały z usługi oferowanej przez Punkt Piękności a które są niezadowolone z wykonanej usługi z powodu:
3.1.1. Niezgodności usługi z opisem w materiałach reklamowych
3.1.2. Niskiej jakości usługi
3.1.3. Braku uprzejmości osoby wykonującej usługę
3.1.4. Wykonania usługi niekompletnej lub niepełnowartościowej
3.1.5. Niezgodności usługi z tym co przedstawił wcześniej pracownik Punktu Piękności
3.1.6. Wyraźnego zaniedbania pracownika lub salonu
3.1.7. Powikłań po zabiegu wynikających ze źle dobranego przez pracownika PP zabiegu lub na skutek reakcji alergicznych
3.2. Akcja „100% Gwarancja Satysfakcji” skierowana jest do wszystkich osób dokonujących zakupu bonów będących i niebędących klientami Punktu Piękności
3.3. Z akcji „100% Gwarancja Satysfakcji” można skorzystać jednokrotnie w ramach tej samej usługi. Usługa za którą została zwrócona klientowi kwota lub została uprzednio wymieniona w ramach postanowień niniejszego regulaminu na taką samą wykonaną jeszcze raz, nie może być ponownie wymieniona ani nie może być za nią ponownie zwrócona kwota.
3.4. Punkt 3.3. nie dotyczy bonów podarunkowych. Ten sam klient może w ramach Akcji „100% Gwarancja Satysfakcji” w różnych przedziałach czasu zakupować bony podarunkowe Punktu Piękności i ubiegać się każdorazowo o zwrot kwoty przeznaczonej na każdy z zakupionych bonów zachowując pozostałe punkty niniejszego regulaminu dotyczące Akcji „100% Gwarancja Satysfakcji” dotyczące bonów podarunkowych a w szczególności pkt 1.5, pkt. 2.2. ( w tym 2.2.1. , 2.2.2. , 2.2.3.)
4. Postępowania reklamacyjne
4.1. Reklamacje co do przebiegu promocji Akcja „100% Gwarancja Satysfakcji” winny być zgłaszane do jej organizatora.
4.1.1. W celu zgłoszenia reklamacji na usługę Klient zobowiązany jest do przybycia do miejsca wykonania usługi tj. Punkt Piękności, ul. Kościuszki 17, Strzegom i wypełnienia krótkiej ankiety w celu poznania przez Organizatora akcji przyczyny niezadowolenia (Organizator akcji użyje tych informacji do podnoszenia jakości usług). Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona do 7 dni roboczych a o jej wyniku Uczestnik Akcji zostanie poinformowany drogą telefoniczną, smsową lub mailową wg danych podanych w Karcie Klienta i wyboru preferowanej drogi kontaktu.
4.1.2. W celu zgłoszenia Zwrotu lub Reklamacji bonu podarunkowego zakupionego stacjonarnie w recepcji Punktu Piękności, Klient zobowiązany jest do przybycia do miejsca zakupienia bonu, tj. Punkt Piękności, ul. Kościuszki 17, Strzegom i zwrócenia Bonu wraz z dowodem zakupu oraz podpisaniem dowodu zwrotu.
4.1.3. W celu zgłoszenia Zwrotu lub Reklamacji bonu podarunkowego zakupionego przez panel sprzedażowy Droplabs który jest podłączony do strony www.punktpieknosci.pl wówczas Zwrot lub Reklamacja odbędzie się zgodnie z Ogólnymi warunkami świadczenia usług na rzecz Kontrahentów zamieszczonym na stronie Droplabs https://droplabs.pl/tos.html

  1. Wyłączenia w Akcji „100% Gwarancja Satysfakcji”

5.1. Wyłączeniu podlegają serie zabiegów modelujących sylwetkę i programy odchudzające. Z racji tej, że w odchudzaniu, modelowaniu sylwetki, utracie wagi, utracie objętości ciała, odpowiedzialność za efekt uzależniona jest zarówno od działań klienta jaki działań salonu, dlatego też GWARANCJI nie podlegają serie zabiegowe i programy wyszczuplające. Gwarancją są objęte natomiast poszczególne zabiegi w serii np. jeżeli klient zakupi pakiet zabiegów lub program zabiegowy, składający się z konkretnych zabiegów, wówczas ma prawo w przypadku niezadowolenia ubiegać się o zwrot kwoty za jeden konkretny zabieg lub prosić o powtórzenie zabiegu z którego jest niezadowolony. Klient nie ma natomiast prawa proszenia o zwrot kwoty za serię zabiegową lub domagania się  powtórzenia serii w ramach GWARANCJI. Zwrot za pojedynczy zabieg w serii odbywa się proporcjonalnie do kwoty opłaconej serii zabiegów wg wzoru: kwota zapłacona za całą serię zabiegową / ilość zabiegów = kwota za pojedynczy zabieg (kwota do zwrotu)
5.2. Wyłączeniu podlegają bony podarunkowe zakupione u Organizatora akcji które zostały przynajmniej raz użyte
5.3. Wyłączeniu podlegają bony podarunkowe zakupione u Organizatora akcji na które klient nie posiada dowodu zakupu
5.4. Wyłączeniu podlegają wszystkie usługi świadczone przez firmy i podmioty z którymi Punkt Piękności współpracuje, takie jak dietetyk, lekarz medycyny estetycznej, usługi świadczone przez firmę Lafsen itp.
5.5. Wyłączeniu podlega sytuacja w której klient ubiegający się o zwrot kwoty za zabieg lub o powtórzenie zabiegu odmawia wypełnienia ankiety będącej warunkiem koniecznym do uzyskania zwrotu
5.6. PP zastrzega sobie prawo do weryfikacji a także odmowy zwrotu, rzeczowo to uzasadniając. Celem nadrzędnym PP jest jednak dobro Klienta i każdorazowo dążyć będziemy do jego maksymalnego zaspokojenia.

Pytania i odpowiedzi do programu 100% Gwarancji satysfakcji (FAQ)

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu gwarantowanej satysfakcji na zabiegi objęte programem w Punkt Piękności Strzegom

Jak działa gwarancja satysfakcji ?

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie? Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Jeśli masz pytanie lub potrzebujesz innych informacji  – napisz do nas kontaktując się przez poniższy formularz e-mail. Odpowiadamy w dni pracy recepcji w ciągu kilku godzin.

7 + 9 =

Zarezerwuj Swoją wizytę

Usiądź wygodnie i zarezerwuj czas dla siebie. Zostaw troski i hałas. Odbuduj swoją harmonię i znajdź piękno w sobie.

Swój zabieg możesz zarezerwować dzwoniąc na numer recepcji Punktu Piękności od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-20:00 Zadzwoń +48 695 945 093
Możesz także napisać e-mail na adres: recepcja@punktpieknosci.pl

Jeśli jesteś osobą, która lubi rezerwacje elektroniczne - kliknij poniższy przycisk, wybierz zabieg oraz ustal dogodny dla siebie termin.

Czekamy na Ciebie - Punkt Piękności Strzegom